כיתה ו' – אלבום מסע

מה במסלול?

מסלול כיתה ו' - רכבת מסע
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית א': 36 עמודים
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית ב': 34 עמודים
  • חוברת נספחים ויצירות לתלמיד: 62 עמוד
  • דפי מצגות לכיתה: 51 דפים
  • מערך שיעור למורה: 91 דפים
  • המנון המסלול: 1 קובץ שמע

המנון המסלול

המנון כיתה ו'

חוברת לימודים לתלמיד

נספח יצירות

מערך שיעור למורה