כיתה ה' – מכתבי מסע

מה במסלול?

מסלול כיתה ה' - רכבת מסע
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית א': 120 עמודים
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית ב': 82 עמודים
  • חוברת נספחים ויצירות לתלמיד: 55 עמוד
  • מדבקות לתלמיד: 5 עמודים
  • דפי מצגות לכיתה: 112 דפים
  • מערך שיעור למורה: 123 דפים
  • המנון המסלול: 1 קובץ שמע

המנון המסלול

המנון כיתה ה'

חוברת לימודים לתלמיד

נספח יצירות

דפי מדבקות

מערך שיעור למורה