כיתה ג' – חבורת מסע

מה במסלול?

מסלול כיתה ג' - חבורת מסע
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית א': 72 עמודים
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית ב': 66 עמודים
  • חוברת נספחים ויצירות לתלמיד: 33 עמוד
  • נספח יום הולדת: 10 עמודים
  • מדבקות לתלמיד: 10 עמודים
  • דפי מצגות לכיתה: 51 דפים
  • מערך שיעור למורה: 99 דפים
  • המנון המסלול: 1 קובץ שמע

המנון המסלול

המנון כיתה ג'

חוברת לימודים לתלמיד

זמן מסע

נספח יצירות

נספח יום הולדת

דפי מדבקות

מערך שיעור למורה