כיתה ב' – תיאטרון מסע

מה במסלול?

מסלול כיתה ב' - רכבת מסע
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית א': 72 עמודים
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית ב': 52 עמודים
  • חוברת נספחים ויצירות לתלמיד: 21 עמוד
  • מדבקות לתלמיד: 6 עמודים
  • דפי מצגות לכיתה: 110 דפים
  • מערך שיעור למורה: 118 דפים
  • המנון המסלול: 1 קובץ שמע

המנון המסלול

המנון כיתה ב'

חוברת לימודים לתלמיד

נספח יצירות

דפי מדבקות

מערך שיעור למורה