כיתה א' – רכבת מסע

מה במסלול?

מסלול כיתה א' - רכבת מסע
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית א': 60 עמודים
  • חוברת לימוד לתלמיד מחצית ב': 68 עמודים
  • חוברת נספחים ויצירות לתלמיד: 29 עמוד
  • מדבקות לתלמיד: 5 עמודים
  • דפי מצגות לכיתה: 134 דפים
  • מערך שיעורים למורה: 75 דפים
  • המנון המסלול: 1 קובץ שמע

המנון המסלול

המנון כיתה א'

חוברת לימודים לתלמיד

נספח יצירות

דפי מדבקות

מערך שיעור למורה

דפי מצגות